Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim Gökhan CEYLAN

NO Makale Adı
1705318193 ÇOCUKLARA YÖNELİK TASARLANAN ÜRÜN AMBALAJLARINDA BİLİNÇALTI MESAJ ve ETİK DIŞI İLLÜSTRASYONLAR

Tüketici ve ürün arasında köprü vazifesi gören kitle iletişim mecralarında, farklı türlerde hazırlanan reklamlar; kişileri, kendi iradesi dâhilinde değil, reklam sahibinin empoze ettiği bilinçle tüketici olarak konumlandırmaktadır. Bu konumlandırma için en etkili yöntem olarak algıları açık olan çocuk tüketicilerin duygularına hitap edecek çeşitli illüstrasyonlardır. Bazen ürün reyonlarında sadece satışı hedefleyen ve içindeki ürünü doğrudan temsil etmeyen illüstrasyonlarla desteklenmiş ambalajlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu amaçla konu öncelikli olarak teorik açıdan irdelenmiş, ardından ambalaj tasarımlarındaki bilinçaltı mesajlar ve etik olmayan illüstrasyon kullanımları incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, yerli ve yabancı birçok markanın ambalajında yer alan illüstrasyonlar incelendiğinde; ambalaj içeriği ile alakası olmadığı ve ürünü yansıtmadığı, yalnızca tüketicinin ürünü satın alması için ikna etme kaygısı taşıdığı ve çocuk tüketicilerin olumsuz etkilenmelerini sağlayacak örtülü mesajlara yer verildiği görülmüştür. Bu araştırma, tasarım öğrencilerinin çalışmalarında, yanıltıcı ve olumsuz iletilerden uzak durmaları ve etik ihlalleri konusuna hassas yaklaşmaları, ebeveyn tüketicilerin ise çocuklarının maruz kaldığı etik dışı iletiler hakkında farkındalık düzeylerinin artırılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Etik, İllüstrasyon, Reklam, Bilinçaltı Mesaj