Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fırat BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1698749772 DİL, UZAM, ZAMAN VE HAREKET ÜZERİNE

Bu metin, mekân, zaman, hareket ve dilbilim arasındaki ilişkilere odaklanan bir inceleme sunuyor. Çalışma mekânın, insanların mesafeleri ölçme, yer-yön ilişkilerini saptama ve konumları anlama yeteneğiyle nasıl ilişkilendirildiğini genel bir pencereden yorumlamaya çalışıyor. Dil; mekân ve zamanın ifadesi konusunda önemli bir rol oynar. Farklı dil ailelerinde, mekânsal kavramları ifade etmek için farklı dilbilgisi kuralları ve yapıları kullanılır. Bu çalışmada, bazı takıların anlam özelliklerini ve nasıl geliştiğini inceler. Semantik altyapılar, öncüller, evrimleşme, kalıplaşma gibi süreçleri kullanarak dilbilgiselleşme süreçlerini tamamlarlar. Takıların, tümce içindeki diğer sözcüklerle sentaktik bağlılık ilişkilerinin saptanması bize o dilin yönetim modeli konusunda da bilgiler verir. Bu bakımdan takılar cümlenin hem semantik hem de sentaktik yapısında önemli görevler üstlenirler. Bu çalışma, yazarın Sibirya saha araştırmasında yaptığı bazı gözlemlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dil, Dilbilim, Uzam, Zaman, Hareket, Çulım, Altay