Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 87  2023/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nagihan UYSAL

NO Makale Adı
1696361574 GERÇEKLİK OLGUSU BAĞLAMINDA NEŞE ERDOK RESİMLERİ

Serin, yorgun, dramatik bakışların hâkim olduğu hüzün dolu resimlerin kahramanı Neşe Erdok; modern resim anlayışı içerisinde Türk Sanatına, önemli katkıları olmuş bir figür ustasıdır. Çağdaş Türk Resim Sanatında iz bırakan, kadın ressamlardan biridir. Bu araştırmada, toplumsal gerçeklik döneminin önemli temsilcilerinden olan Erdok’un resimleri, figürlerinin toplum içindeki yerini konu alan özellikleri ve metropol yaşamının gizemli sahnelerinin etkileri sorgulanarak eserleri üzerinden incelenmiştir. Araştırma kapsamında, sanatçının eserlerine ilişkin yazılan kitaplar, makaleler, tezler araştırmaya kaynak olmuştur. Gerçeklik olgusunu yaratan iç sebepler araştırmaya konu olmuştur. Neşe Erdok’un eserlerindeki gerçeklik olgusunun plastik bir dille yorumlanması amaçlanmıştır. Doküman incelemesi yöntemi ile araştırmaya yön verilmiştir. Araştırma, gerçeklik olgusu ve sanatçının eserlerinden seçilen örneklerin incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Eserlerin anlatım dili ile elde edilen bulgularla gerçeklik olgusu yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Toplumsal gerçeklik, gerçeklik olgusu, figür, ifade