Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 87  2023/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Zübeyir KARATAŞ

NO Makale Adı
1696099432 KUR’ÂN’DA KORKU VE KAYGI KAVRAMLARININ YER ALDIĞI ÂYETLERİN ANALİZİ

Her insanın en büyük arzusu, korku ve kaygıdan uzak bir hayat sürdürmektir. Zira korku ve kaygı, insanı hem bedenen hem de psikolojik olarak olumsuz etkilemekte ve onu ciddi anlamda bir boşluğa düşürmektedir. Bundan dolayı Kur’ân, güven içerisinde yaşamayı insan ve toplum için büyük bir nimet olarak ifade etmiş ve bu konuda neler yapılması gerektiğini de belirtmiştir. Ancak Kur’ân’da insanın korku ve kaygı duygularıyla sınandığının belirtilmesi ilgili duyguların insan fıtratında var olduklarını ve aynı zamanda fayda ve hikmetten de hali olmadıklarını göstermektedir. Zira korku ve kaygı, insanın hem Allah’a karşı saygılı hem de diğer canlılara karşıysa tedbirli olmasını sağlayan duygulardır. Söz konusu duygulardan kaçınılmasının mümkün olmadığından her dönem onlara karşı tedbir almak her insanın en temel görevleri arasında ilk sırayı yer almıştır. Bu çalışmada korku ve kaygı kelimerinin art arda zikredildikleri ve bunlardan güven içerisinde olacak olanların niteliklerinin yer aldığı âyetlerin analizi yapılmaya ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu kavramların etimoljik anlamaları, insan psikolojisine etkileri, Kur’ân’da kaç yerde ve kaç sûrede yer aldıkları gibi hususlar da ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmamız neticesinde başta iman etmekle birlikte “salih amel işlemek, ıslah edici, istikamet sahibi ve infâk edici” gibi vasıflara sahip olanların korku ve kaygıdan uzak olacakları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Korku, Kaygı, Islah, İnfâk