Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Buse UZUN, Asuman AYPEK ARSLAN

NO Makale Adı
1686133260 “BLADE RUNNER (1982)” FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Yazının keşfedilmesinden önce insan; gözlemlerini ve deneyimlerini ifade etmek ve düşüncelerini aktarmak için imgeler resmetmiştir. İmgelerin göstergesel anlamları tarihsel dönemler ve medeniyetler arasında farklılık gösterebilmektedir. Sinema hareketli resimlerle üretilen imgesel bir sanattır. Bilimkurgu sineması ise imge arayışını uzaya ve geleceğe taşıyan bir tür olarak günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Bilimkurgu sinemasının bir alt türü olan distopik filmlerin ana özelliği karanlık gelecek sunmasıdır. Distopik filmlerin önemli örneklerinden biri olan Ridley Scott’ın yönettiği Blade Runner (1982) filminde modern ve post-modern toplum eleştirisi olduğu varsayılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı Blade Runner (1982) filminin göstergebilimsel çözümlemesini yapmaktır. Bu bağlamda Roland Barthes’in anlamlandırma ve Saussure’un gösterge anlayışı temel alınmıştır. Modern ve post-modern toplum eleştirisinin göstergebilimsel karşılıkları bu çalışmada tespit edilip irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Bilimkurgu, Göstergebilim, Modernizm, Post-modernizm