Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 81  2023/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş ÖZKAN

NO Makale Adı
1679303420 ULVİ CEMAL ERKİN VE “DUYUŞLAR” ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Türk Beşleri olarak anılan ve Türkiye Cumhuriyeti ilk kuşak bestecilerinden olan Ulvi Cemal Erkin, Paris Ecole Normale de Musique'de aldığı eğitimin ardından yurda dönerek hem bestecilik hem de öğretmenlik alanında çalışmalar yapmıştır. Ülkemizde çok sesli müziğin yaygınlaşması ve geniş halk kitlelerine ulaştırılması amacıyla eserlerinde halk müziği ögelerine yer veren bestecinin “Duyuşlar” isimli solo piyano eseri bestelendiği 1937 yılından günümüze hem eğitim müziği hem de sahne eseri olarak sıklıkla seslendirilmiştir. Çağdaş Türk Müziği’nin önde gelen temsilcilerinden olan Ulvi Cemal Erkin'in besteciliği ve “Duyuşlar” eseri Türkiye Cumhuriyeti müzik politikasının tipik örneklerinden biri olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ulvi Cemal Erkin, bestecilik, Duyuşlar