Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 82  2023/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haydeh FARAJİ, Buse DURAN, Özgün ÖZGÖNÜL

NO Makale Adı
1676488912 DOGTOOTH FİLMİNİN NESNE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı “Dogtooth” filminin nesne ilişkileri çerçevesinde analizinin yapılmasıdır. Film; anne, baba ve yirmili yaşların başında olduğu anlaşılan iki kız kardeş ve bir erkek kardeşten oluşan bir ailenin, şehrin uzağında, müstakil evlerindeki, izole yaşantılarını konu almaktadır. Evin etrafı yüksek çitlerle çevrilidir ve baba haricindeki aile bireylerinin dış dünyadan tam anlamıyla yalıtılmış -annenin kısmen- olduğu göze çarpmaktadır. Anne ve çocuklar film süresince evin dışına çıkmamaktadır. Hikâyenin nasıl başladığı bilinmiyor olsa da özellikle evdeki çocukların çok erken dönemlerden -belki de doğumlarından itibaren- dış dünya ile bütün bağlantılarının kopuk olduğu anlaşılmaktadır. Eve alınan ürünlerinin ambalajlarının sökülmesiyle, telefon-internet-televizyon erişimlerinin olmamasıyla, olanın da yalnızca kendi yaşamlarının içerikleriyle kısıtlı videolar olmasıyla, kelimelerin anlamlarının farklı öğretilmesiyle dilin manipüle edilmesi paralelinde evin ve ev halkının gerçeklik ile bağlantısının koparıldığı görülmektedir. Babanın kurallarını “evdekilere” otoriter şekilde dayatması ile hem anne hem de çocuklar kontrol altında tutulmaktadır. Bu çalışmada; Frued, Mahler, Bion ve Lacan perspektifinden böyle bir yaşamı gözler önüne seren film üzerinden etkileşimlerin ve nesne ilişkilerinin -annenin, babanın ve çocukların ruhsal dinamikleri, ebeveyn-çocuk ilişkisi, eşlerin kendi aralarındaki ilişkiler, çocukların gelişimsel süreçleri ve çocukların kendi aralarındaki ilişki- değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dogtooth, Freud, Bion, Lacan, Film Analizi