Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 81  2023/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa Evren BERK, Ferhat Anıl GENÇOĞLU

NO Makale Adı
1675541912 SİNEMA FİLMLERİNDE SALGIN HASTALIKLAR “THE FLU” FİLMİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

İnsanlık tarihi, tarih boyunca birçok ölümcül hastalığın etkisinde kalmıştır. Dünya tarihine bakıldığında büyük medeniyetlerin ya da imparatorlukların her döneminde görülen salgın hastalıklar karşısında insanlık çaresiz kalmıştır. Salgın hastalıklar sadece insanların hayatlarını elinden almamış ayrıca toplumların alışkanlarını da temelden yıkmayı başarmıştır. Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemiş, virüsün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Koronavirüs salgınına benzer konulu filmlerin, salgından önce de çekilmesi, sinemanın insanlara gelecekle ilgili birtakım öngörülerde bulunabileceğini göstermiştir. Bu öngörülerin sinema filmlerinde gösterilmesi, insanların yakın tarihlerde yapılan salgın konulu filmleri yeniden izlemesine yol açmıştır. Filmlerin yeniden izlenmesiyle birlikte insanların sinemanın içerisinde yer alan öngörülerin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunun farkına varmıştır. Bu çalışmada, salgın hastalıkların sinema filmlerinde gösterimleri ve bu gösterimler sonucunda insan zihninde yer alan algıları nasıl manipüle ettiği üzerinde durulmuştur. Araştırmamıza konu olan “The Flu” filmi, filmden belirli sekanslar seçilerek, Roland Barthes'in anlamlandırma yöntemi ve Ferninand de Saussure'ün gösterge anlayışı temel alınarak, çözümlenip yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, The Flu Filmi, Sinemada Algı, Salgın Hastalıklar, Algı Yönetimi