Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 80  2023/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehdi KHODAEİ

NO Makale Adı
1673980562 KLASİK DÖNEMDE RESİM SANATINDA KULLANILAN RENKLERİN VE MEDYUMLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bir resme sanat eseri niteliği kazandıran başlıca öğe zamana meydan okuyarak, çağlar boyunca nesilden nesle aktarılan bir kültür mirası olarak kalıcılığıdır. Resmin kalıcılık özelliği, diğer plastik sanatlardan farklı olarak korunabilir olmasıyla beraber ressamının eserin yapım aşamasındaki teknik bilgisiyle de doğru orantılıdır. Renklerin korunaklı olması, dolayısıyla form ve biçimlerin tuval üzerinde varlığını sürdürebilmesi kullanılan malzemenin içeriğine bağlıdır. Sanat tarihini kronolojik olarak sınıflandırırken varlığını bildiğimiz ve mevcudiyetini hala koruyan sanat yapıtları üzerinden sınıflamalarda ve değerlendirmelerde bulunabilmekteyiz. Sanatçısı tarafından kendini ifade edebilmenin düşüncelerini yansıtabilmenin bir ürünü olan resim içinde kalıcılığı sağlayan malzeme ve malzemenin içeriği de en az yapıtın düşüncesi kadar önem taşımaktadır. Bu sebeple makalede, özellikle malzeme açısında yeni buluşların ortaya çıkmaya başladığı klasik dönem resim sanatı esas alınarak, resimlerde kullanılan malzemeler incelenmiştir. Klasik dönemin en iyi sanatçılarından biri olan Raphael ve 17. yüzyılın diğer önemli sanatçıları Rembrandt, Velasquez, Vermeer ve Michael Sweerts'in kullandığı pigmentler ve medyumlarla ilgili bir çalışma yapılmış ve eserlerinin geri planındaki harika kimyasal oluşumlar incelenmiştir. Klasik dönemde bu ünlü sanatçıların kullandıkları farklı pigmentler, medyumlar ve üretim yöntemleri hakkında edinilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Makalenin ilk bölümünde sanat tarihinin klasik döneminde bilinen ana pigmentlerin (mavi, sarı, kırmızı, beyaz, siyah), Lake ve Mars pigmentlerinin renk ve türleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri tanımlanmıştır. Makalenin ikinci bölümde klasik dönemin önde gelen ve bahsettiğimiz beş ressamının kullandıkları renk paletleri ve resimlerinde kullandıkları renklerin detayları incelenerek aktarılmıştır. Makalenin son bölümü ise, yağlıboyada kullanılan medyumlar, yağlar, vernikler ve onların kuruma ve sararma hızı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Resim Sanatını farklı bir gözle bakmaya çalışılarak hazırlanan bu makale, ortamlar ve renkler üzerine yayınlanan diğer makaleler ile birlikte, öğrencilere ve resim sanatçılarına gerekli teknik bilgileri sağlama amacına yönelik kaynaklık etmeyi hedeflemiştir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Dönem, pigment, Rembrandt, medyum, vernik