Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 81  2023/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Necla TEKTAŞ, Ebru KORKMAZ

NO Makale Adı
1671053364 GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNLENMESİ: BURSA ÖRNEĞİ

Günümüzde çevre kirliliği, sanayileşme, nüfus artışı, yakıt kullanımı ve doğaya zarar veren faktörlerin de etkisiyle dünyamızın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu sorunun çözümünde yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklardan elde edilmesi, çevreye zarar vermemesi, tükenmeyen enerji kaynağı olması ve sürdürülebilir olması gibi özelliklerinden dolayı ilk sıralarda yer almıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, ucuz, temiz potansiyeli yüksek, çevreye zararı oldukça az olduğundan tükenmekte olan fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak görülmektedir. Ayrıca, Türkiye güneş enerjisi açısından avantajlı konumda yer almaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına göre uygun bölge ve illerin belirlenmesi ve yatırımların buna göre planlanması önemlidir. Bu çalışmada güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarda önemli parametrelerden olan güneş ışınım miktarı kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada büyükşehir, sanayi, turizm, nüfus ve coğrafi konum gibi parametreler dikkate alınarak Bursa ili için analizler yapılmıştır. 2015-2019 yılları için günlük/saatlik güneş ışınım verileri Matlab programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapay sinir ağları ile yapılan tahminlemede kullanılan Bayesian Regularizasyon, Levenberg-Marquardt ve Scaled Conjugate Gradient yöntemleri ile çözümler yapılmıştır. Bunların içinde Bayesian Regularizasyon yöntemi en iyi sonucu vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tahminleme, Güneş Işınımı, Yapay Sinir Ağları