Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 76  2022/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Günsu YILMA ŞAKALAR, Alper ŞAKALAR

NO Makale Adı
1665318243 KAHRAMANMARAŞ’TAKİ KÜLTÜREL MÜZİK BEĞENİSİNİN BÖLGE RADYOLARINDAKİ YANSIMALARI*

Günümüzde kitle iletişim araçları haber edinme ve sosyalleşme amacıyla kullanılabildiği gibi müzik dinlemek için de tercih edilmektedir. Teknolojik gelişmeler vasıtasıyla kitle iletişim araçlarının sayısı artmış ve insanların bu araçlara ulaşımı kolaylaşmıştır. Bu araştırma, Kahramanmaraş bölgesindeki kültürel müzik beğenisinin saptanması ve bu beğeninin kitle iletişim araçlarındaki yansıma ve etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kahramanmaraş yöresinin kültürel müzik beğenisinin hangi türleri üzerinde yoğunlaştığının yanı sıra bu türlerin hangi iletişim araçları vasıtasıyla çoğunlukla dinlendiğinin belirlenmesi kitle iletişim araçlarının kullanım düzeyinin de ortaya çıkarılması açısından önem arz etmektedir. Kitle iletişim araçları içerisinde ise radyonun ergonomik ve ulaşılabilir bir iletişim aracı olması sebebiyle araştırma radyo özelinde ele alınmıştır. Nicel araştırma yöntemi kullanılan bu araştırma, bölge radyolarının gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Radyoların yayın politikalarını oluşturma ve geliştirmeleri açısından da faydalar sunacağına ve bu bağlamda özgün katkılar sağlayacağına inandığımız bu araştırmada veriler, nicel araştırma yöntemi içerisinde betimleyici ve tanımlayıcı istatistik yoluyla elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Müzik beğenisi, Radyo, Kitle iletişim araçları