Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 76  2022/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra ERTUĞRUL TOMSUK

NO Makale Adı
1662670031 BEUYS VE DOĞA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Joseph Beuys’un yeni bir toplum yaratmak, sanatın alanını ve tanımını genişletmek ve sanatı yeniden inşa etmek gibi fikirleri, katılımcı ve toplumsal içerikli sanat üretiminin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ekolojiye, doğaya, hayvanlara ve botaniğe olan yaşam boyu ilgisini sosyal heykel kavramıyla birleştirmiştir ve günümüzde de en önemli sanatçılardan biri olma özelliğini korumaktadır. Sanatın toplum için eğitici, değiştirici ve dönüştürücü bir rolü olduğunun altını çizmiş, yaratıcı her türlü eylemin sanata dahil olduğunu savunmuştur. Doğaya ve diğer canlılara olan tutkusu onu yalnızca radikal bir ekolojist ve sınır tanımayan bir sanatçı değil, aynı zamanda insan ve doğal çevre arasındaki ilişki için ekolojik paradigmalar oluşturmada sanatın rolünün önemine vurgu yapan bir öncü yapmıştır. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmada, Beuys’un sanatı ve yapıtları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Beuys’un sanatsal üretim pratiği ve sanat felsefesi bağlamında doğa ile olan ilişkisini incelemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Sanat aracılığıyla bireyin ve toplumun iyileşmesini öngören düşüncesinde ve yapıtlarında, Şamanizmin ve Antroposofinin etkileri irdelenmiş ve Beuys’un söylemlerinin günümüz sanat ortamında halen etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beuys, doğa, şamanizm, antroposofi, ekoloji