Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 78  2022/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL

NO Makale Adı
1662625290 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL SAĞLIK OYUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NASILDIR?

Günümüz dijital çağında her alanda dijital gelişmeler yaşanmaktadır. Dijital gelişmelerin yaşandığı alanlardan biri olan eğitimde, dijital eğitim araçları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu noktada eğitimde kullanılan en popüler ve yaygın dijital araçlardan olan eğitsel dijital oyunların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin eğitsel dijital oyunlara ilişkin algı ve deneyimlerini incelemektir. Çalışma süresi 15 hafta olup öğrencilere her hafta farklı bir oyun deneyimi yaratılmaktadır. Öğrenciler sağlık eğitimine yönelik 15 farklı eğitici dijital oyun oynayarak değerlendirdiler ve görüşlerini paylaştılar. Araştırmanın modeli niteldir. Nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci günlükleri ve gözlem kullanılmıştır. Günlüklerden ve gözlemlerden elde edilen veriler haftalarca elde edildi ve değerlendirildi. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul öğrencilerinin eğitsel dijital oyunlara yönelik olumlu algılara sahip oldukları ve eğitsel dijital oyunları sevdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitici dijital oyun, sağlık, görüş, ilkokul öğrencileri