Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 76  2022/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emrah PEK

NO Makale Adı
1662574919 TARİHSEL, KÜLTÜREL VE FELSEFİ BAĞLAMLARIYLA TASARIM OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ

İnsan ile nesne arasındaki ilişkiyi şekillendiren bir uygulama olarak tasarımın varoluşsal anlamı; endüstriyel uygarlığın yeni dönemiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bununla birlikte, kazandığı yeni içerik ekonomiden psikolojiye kadar uzanan çok katmanlı bir kavram olarak, tasarıma farklı yaklaşım ve eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu nedenle kavramın, ileri teknolojiye dayalı ekonomi, sosyo-ekonomik ilişkiler, politik ve kültürel özellikler ile birlikte ele alınarak irdelenmesi kaçınılmazdır. Çünkü çağdaş tasarımı anlamak için gerekli olan sosyal güçler örgüsü, hem maddi hem de manevi, hem olumlu hem de olumsuz çeşitli etkenlerden oluşmaktadır. Bu sebeple tasarımın kendisi önce ilerleme unsurlarından biri, ardından yıkıcı gücün güçlü bir etmeni olarak görülür. Küresel boyuttaki değişiklikler, bireyin yaşamında gözlenebilen değişimler, tasarım yoluyla ya da katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Makale; tasarımın özünü, kavramsal temellerinin yapısını ve tasarım faaliyetlerinin problem bağlamının dinamiklerini yeniden düşünmeyi amaçlamıştır. Bireyin nesnel dünyayla uygun bir etkileşimi olarak tasarım faaliyetinin; göz ardı edilen geniş etki alanlarının, insanlığı sarmalamasının yaratacağı sorunlara dikkat çekmek istenmiştir. Çalışma, literatür tarama yöntemiyle elde edilen verilerin yorumlanmasına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım felsefesi, Tasarım kültürü, Tasarım teorisi, Proje kültürü, Meta - Tasarım