Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 76  2022/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Oğuz TUNÇEL

NO Makale Adı
1660997398 AVRUPA’DA GÖÇMEN KARŞITI PROPAGANDA AFİŞLERİ: İSVİÇRE ÖRNEĞİ

Günümüzde sosyal, kültürel, siyasi ve ticari birçok alanda karşımıza çıkan afişler, tanıtıcı ve bilgilendirici işlevinin yanı sıra bir fikrin ya da inancın geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynar. Dikkat çekici görüntüsü ve ikna edici söylemi ile mesajı hızlı ve etkin bir şekilde hedef kitleye ileten afişler, insan davranışlarını yönlendirici bir etkiye sahiptir. Kitlelerle kurduğu doğrudan ilişki nedeniyle günümüzde çokça tercih edilen afişler, kamuoyunun dikkatini belli konulara çekerek farkındalık yaratan etkili bir propaganda aracına dönüşmüştür. Özellikle seçim dönemlerinde seçmenin politik tercihlerinde değişiklik yaratmak isteyen siyasi partiler, seçim kampanyalarında propaganda afişlerine sıklıkla yer verir. Seçmeni kendi siyasi çıkarları doğrultusunda, belli tutum ve davranışlara yönlendirmeye çalışan iktidarın ya da kamuoyunda görünürlük kazanmak isteyen muhalif kesimlerin, etkili bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı afişler, duygusal ve zihinsel yönlendirmeyle kitleleri harekete geçirme potansiyeli taşır.
2000’li yılların başlangıcından itibaren küresel bir kriz haline gelen “göç” olgusu, son yıllarda yoğun nüfus hareketlerinin yaşandığı Avrupa’da da siyasi tartışmaların odağı haline gelir. Özellikle popülist söyleme sahip aşırı sağ partiler, yürüttükleri seçim kampanyalarında göçmenler/yabancılar üzerinden kutuplaştırıcı/ötekileştirici görsel bir dil kullanır. Kamuya açık alanlarda paylaşılan siyasi propaganda afişlerinde, seçim malzemesi haline getirilen yabancılar üzerinden seçmen davranışları etkilenmeye çalışılır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, nüfusunun önemli bir kısmını yabancıların oluşturduğu İsviçre’de, aşırı sağ partilerin son yıllarda elde ettiği seçim başarıları dikkat çeker. Bu çalışma, İsviçre’de uygulanan göç politikalarına karşı kamuoyu desteğini artırmak için sistematik bir iletişim stratejisi izleyen İsviçre Halk Partisi’nin, seçim kampanyalarında kullandığı propaganda afişlerini grafik biçim ve içerik açısından ele alır.
Anahtar Kelimeler: Propaganda afişi, grafik tasarım, göç, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, İsviçre