Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 73  2022/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Metin KAR

NO Makale Adı
1658050932 ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMİNDE SANAT EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Toplumların gelişiminde sanatın önemi yadsınamaz. Toplumu oluşturan bireylerin hayal güçlerini en üst noktaya taşıyan ve yaratıcı yanlarını geliştiren faaliyetlerden biri de sanattır. Sanatın eski uygarlıklardan günümüze değin yapmış olduğu yolculukta, bireylerin yetenekleri, yaşamdaki pratik deneyimlemelerle birlikte kavranmış ve bu anlamda yine toplumların ileriye doğru yön almasına katkısı olmuştur. Bu bilinçle bugünkü koşullarda sanatın dallara ayrılmış bir biçimde topluma yön vermede, onların gelişmesinde rol oynayan önemli bir faktör olduğu gerçeği açıkça görülmektedir.
Bu çalışmada, sanat eğitiminin gelişim çağındaki çocuklara verilmeye başlanması, onların yetenekleri doğrultusunda eğitim alması, yaratıcı ve yaşamı estetik bir düşünceyle dönüştüren bireyler olmasını sağlamak için her türlü koşulları yaratmak gerektiği fikri üzerinde durulmuştur. Çocukların yaratıcı ve üretken olmaları için gerekli olan temel koşullar; onların özgür olmaları, bilgiyi ve araçları rahatlıkla kullanabilmeleri ve merak duygusunun oluşması sanat eğitimi içerisinde gerçekleştirilir. Sanat pratikleri içerisinde yetenekleri doğrultusunda eğitim gören çocukların yaşamı sorgulayan, düşünceleri dönüştüren, geleceğe dair hayalleri olan bireyler olarak çağı yakalayacaklarına ve yaratıcı bir toplum oluşturacaklarına vurgu yapılmıştır. Bu konuda literatür taraması yapılarak alan ile ilgili çalışmalar incelenmiştir.
Sonuç olarak sanat eğitimi, gelişim çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Gelişmiş, yaratıcı bireylerden oluşan bir toplumun oluşmasında sanat etkili bir unsurdur. Sanat aktiviteleri gelişim çağlarından itibaren verilmelidir ve daha sonra da yetişkin bireyler olarak bu aktivitelerin devam ettirilmesi gerekmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin sanat yoluyla yaratıcılıklarını süreklilik haline getirmeleri, seçtikleri mesleklerde de olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Plastik sanatlar, müzik vb. branşlarda ki sanat eğitiminin çocukların zihinsel olarak gelişimine katkısı dikkate alındığında bir toplumun geleceğinin inşasında önemli bir unsurdur.
Anahtar Sözcükler: Toplum, Sanat, Sanat Eğitimi. Müzik, Plastik Sanatlar