Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 71  2022/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yasemin ACAR

NO Makale Adı
1652416613 GELENEKSEL JAPON KABUKİ TİYATROSUNDAKİ MASKE MAKYAJININ MODERN GÖSTERİLERE YANSIMASI

Kabuki tiyatrosu, geleneksel Japon tiyatrosunun alt türlerinden biridir ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Abartılı makyaj kullanımı Kabuki tiyatrosunun temel özellikleri arasında yer almaktadır. Oyunların dramatik yapısına katkı sağlayan makyajlar sahnedeki karakterlerin iyi ya da kötü olduklarına dair özellikleri konusunda belirleyici olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel Japon Kabuki tiyatrosundaki maske makyajının modern gösterilere yansımasını ele almaktır. Çalışmada geleneksel Japon halk tiyatrosu, Kumadori, Japon tiyatrosu-modern tiyatro etkileşimleri ele alınmıştır. Geçmişten günümüze popülerliğini koruyarak ulaşmış olan Kabuki’nin modern sanatları önemli ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Japon tiyatrosu, Kabuki, Kumadori, Maske makyaj