Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 71  2022/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sanver ÖZGÜVEN

NO Makale Adı
1649874212 GÖRSEL PROGRAMLAMA VE GRASSHOPPER İLE YAPILAN SERAMİK TASARIMLAR

Son yirmi yılda bilgisayar destekli tasarım alanında ortaya çıkan yeni gelişmeler ile birlikte üç boyutlu formların tasarımında ve üretiminde farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan birisi olan görsel programlama, son yıllarda seramik tasarımında da kullanılmaktadır. Görsel Programlama kullanıcıların program öğelerini yazarak oluşturmak yerine, grafiksel olarak meydana getirmesini sağlamaktadır. Görsel Programlama araçları ile bir yazılımı veya bir tasarımı oluşturan bütün komutlar, bilgisayar ekranında görsel öğeler ile ifade edilmektedir. Bu görsel öğelerin birbirleri ile yapmış oldukları ilişkiler sonucunda bir tasarım oluşturulmaktadır. Böylece tasarlanan ürün kolaylıkla değiştirilebilmekte veya yeniden oldukça hızlı bir biçimde düzenlenebilmektedir. Bu çalışmada, seramikte üç boyutlu tasarım ve üretim amacıyla kullanılan görsel programlama yazılımlarından Grasshopper ile yapılan uygulamalara yer verilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, yazılımın genel özelliklerine değinilmiştir. Yazılımın kullanım alanları ve yazılımla birlikte kullanılan diğer eklentilere kısaca yer verilmiştir. Sonraki bölümde, günümüzde Grasshopper yazılımı kullanarak çalışan seramik sanatçılarından ve eserlerinden örnekler sunulmuştur. Son bölümde ise, Grasshopper yazılımı iki farklı açıdan ele alınmıştır. İlk olarak, seramik bir vazo tasarımı ve bu tasarımda yapılan değişiklikler üzerine bir uygulama yapılmıştır. Böylece yazılımının sağlamış olduğu hızlı deformasyon avantajlarının bir uygulama ile gösterilmesi amaçlanmıştır. Son olarak ise, birbirinden farklı iki seramik kâse formunun üretim aşamalarına yer verilmiştir. Bu son aşamada tasarlanan seramik formlar da özellikle Grasshopper’ın üretimdeki avantajlarını gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, grasshopper, görsel programlama, tasarım, 3B baskı