Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 68  2022/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Parvin GHORBANZADEH DIZAJI

NO Makale Adı
1646412635 İRAN ÇAĞDAŞ PORTRE SANATINDA KADIN KİMLİĞİNİN İRDELENMESİ

İnsan yüzüne kimlik niteliğinde önem yükleyen portreler; çeşitli duyguların dışa vurulduğu bir sanat konusu olmuştur. Sanatsal kimliğe bürünen portreler; zaman yolculuğunun önemli misafiri görünerek, geçmişten günümüze köprü vazifesi yapmaktadır. Portre sanatını etkisi altına alan dışavurumcu sanat akımı; İran sanatçısının portrelerinde büyük bir coşkuyla kendini betimlerken; aynı zamanda benliğinin geçirdiği travma, melankoli ve yalnızlık halini de resimlemiştir. Özellikle kadın sanatçıların resimlerinde, portrenin gizemli ruha sahipliği farklı hisler ve duygularla ön plana çıkmıştır. Günümüz İran sanat anlayışında; kadınların, ataerkil bir toplumda acı, şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarına rağmen, sanat faaliyetlerinde ve sanat bienallerinde var olmaları, kadınların resim alanında önemli bir yere sahip olduklarının bir göstergesidir. Bu araştırma İran portre sanatının sanat anlayışını ve özelliklerini incelemektedir. Bu doğrultuda, İranlı çağdaş kadın sanatçıların resimlerinde yer alan kadın portreleri ve İran çağdaş resim sanatına katkıları üzerine geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca sanatçıların eserlerinde portrelerin işlevsel özellikleri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İran sanatı, kadın portreleri, ortadoğu, gizemli acılar, çağdaş sanat