Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 70  2022/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Neslihan ÖZGENÇ ERDOĞDU, İrem ALAKUŞ, Medine ÖZEN, Zeynep DEMİR

NO Makale Adı
1645560510 DENEYİMLENEBİLEN BİR OLGU OLARAK RİCHARD SERRA’NIN HEYKELLERİNDE BOŞLUK

Genel anlamıyla doluluğun karşıtı olarak kullanılan boşluk; sonsuzluk, sınırsızlık ve hiçlik kavramları ile açıklanır. İçinde hareketi olanaklı kılan, formların oluşmasında ve algılanmasında da önemli bir role sahip olan boşluğun kavramsal tanımı, zamanın gerçeklik algısına bağlı olarak değişebilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında bilimin ilerlemesiyle, evrene dair bilgiler arttıkça, düşünsel alanda olduğu gibi, sanatsal çevrede de yeniden ele alınmak durumunda kalan boşluk, kütlenin kendisi kadar önemli bir sanatsal öğeye dönüşmüştür. Duyuların ötesine geçme çabasında olan sanatçılar için heyecan verici bir kavram olan boşluk, görünenin ardındaki gerçeklikle ilgili bağlamlar oluşturmada da öne çıkmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Minimalizmle birlikte, nesnenin salt biçimsel gerçekliği üzerinden boşluk, bir temsil aracına dönüşmeye ve kavramsal çerçevede sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle üç boyutlu eserlerin etrafını kuşatan bir şey olmanın ötesine geçen boşluk, doluluğun kurgulanmasında sanatsal bir tavır olarak kullanılmıştır. Minimalist Sanat akımının öncülerinden biri olan Richard Serra’nın çalışmalarında da boşluk, formun kendisi gibi ön plana çıkmaktadır. Formu ortaya çıkarmanın ötesinde, boşluğu üretmek olarak da değerlendirilebilecek bu çalışmalarda, izleyicinin aktif rolü bulunmaktadır. İzleyiciye boşluğu deneyimleme olanağı sunan sanatçının eserleri bu çalışmada incelenmiş ve kavramsal çerçeve ile birlikte ele alınarak eser analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Richard Serra, minimalizm, boşluk, aralık, espas