Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 69  2022/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Alper ŞAKALAR, Remziye Eda KAZANCI

NO Makale Adı
1643834371 ŞARKICILARDA GÖRÜLEN SES PROBLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK DROGLARIN, BİTKİSEL İÇERİKLİ PREPARATLARIN VE ÜRÜNLERİN İNCELENMESİ

Konuşma ve şarkı söylemedeki fonasyon birbiriyle benzer olsa da şarkı söylerken kullanılan teknik farklıdır. Doğru bir teknikle şarkı söyleyen şarkıcının aynı zamanda sesini korumayı öğrenmesi gerekmektedir. Çeşitli ses problemleriyle karşılaşabilecek olan şarkıcıların ses hijyenine özen göstermesi ve olumsuzluklar karşısında doğru çözüm yöntemine başvurması ses sağlığının yanı sıra fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması açısından da önemlidir. Şarkıcılarda ses problemlerine sebep olan en önemli etkenlerden bazıları sesin yanlış kullanılması, performans zamanlamasında ve sürelerindeki fazlalıklar, performans öncesi veya sonrası sesi korumak için gerekli tedbirlerin alınmaması, sağlıksız prova ortamları, sesin dinlendirilmemesi, Lombard etkisinin bilinmemesi, çeşitli maddelerin kullanımı, devamlı kullanılan bazı ilaçlar, mevsimsel hastalıklar, uykusuzluk, yorgunluk, hava koşullarına karşı tedbirli olunmaması ve performans anksiyetesidir. Bitkilerin çeşitli bölgelerinden edilen ve tedavi edici özelliği olan kısımları bitkisel drog olarak adlandırılmaktadır. Bu bitkisel drogların farklı yöntemlerle hazırlanan tedavi edici formlarına ise preparat denilmektedir. Bu droglar ve preparatlar şarkıcılarda meydana gelebilecek ses problemlerinde de etkili olabilmektedir. Bu araştırmada şarkıcılarda karşılaşılabilecek ses problemlerine değinilmiş, bu problemlerde kullanılabilecek bitkisel drog ve preparatlardan bahsedilmiştir. Araştıma, müzik ve sağlık disiplinlerinin şarkıcı sağlığı üzerine ortak değerlendirmesinin yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, 14 bitki incelenerek bu bitkilerin şarkıcıların ses sağlığı üzerindeki etkilerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şan, vokal, drog, bitkisel ürün, fitoterapi