Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 66  2021/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emine DİKİCİ, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1642061877 RESİM SANATINDA DIŞAVURUMU BEDENSELLEŞTİRMEK

19. yüzyılda akademik olan reddeden içsel bir sanat algısı oluşması çeşitli akımların ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Bu akımlardan biri de döneminin sanat anlayışında köklü bir değişim sunan Ekspresyonizmdir. Ekspresyonist sanatçıların beden imgesine yüklediği anlam; bunalım toplumunun göstergesi olarak nitelendirilebilir. Batı ve Türk sanatında ekspresyonist anlayışta eserler üreten sanatçıların, kendi iç dünyalarındaki yansımalarını ifade ederek figürlerindeki çizgisel biçim bozma, renk ve formları doğanın görüntüsünden uzak, güzellik kavramını yeniden değerlendirerek akademik olmayan bir anlayışla kendi içsel dünyalarına göre yorumladıkları görülmüştür. Bu çalışmada, Batı resim sanatından Edward Munch, Egon Schiele, James Ensor, Oscar Kokoschka, Otto Dix ve Türk resim sanatından Mehmet Güleryüz, Mahir Güven, Nedim Günsur, Neşet Günal, Neş’e Erdok’un eserleri dışavurumculuk bağlamında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekspresyonizm, beden, dışavurum