Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 68  2022/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe DEMİRHAN

NO Makale Adı
1641902084 COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE MÜŞTERİLERİN OTEL SEÇİM KARARLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Günümüzde turizm sektörünün, dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerinde büyük bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Bu sektör, diğer birçok sektörü doğrudan etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Müşterilerin otel seçimi, birçok alternatiften en uygununu belirlemeye yönelik olması nedeniyle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) sorunudur. Bu amaçla ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemi ile pandemi döneminde müşterilerin otel tercihlerinde göz önünde bulundurdukları kriterler ile otel tercih sıralamasının nasıl yapılacağı çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmada, Haziran 2021 de çeşitli seyahat acentelerin web sitelerinden alınan Antalya ilinin Kemer bölgesinde yer alan ve otel puanı 7,8,9 ve üstü olan 46 tane otelin 14 kriteri göz önünde bulundurularak oluşturulan veri seti analizde kullanılmıştır. TOPSIS analizi sonucunda, H1 otelinin en iyi, H33 otelinin ise en kötü otel olduğu görülmüştür. En iyi ilk beş sırada yer alan otellerin sırasıyla; H1, H7, H21, H6, H18 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en kötü olan 3 otelin ise sırasıyla; H29, H43 ve H42 olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, pandemi, otel seçimi, Çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV), Topsis yöntemi