Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 70  2022/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yasemin BAL, Mert BAL, Ayşe DEMİRHAN, Esin ERTEMSİR

NO Makale Adı
1641814979 GELENEKSELİN ÖTESİNDE: YAPAY ZEKA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?

Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmesi için en önemli güç, bilgiye sahip olmak ve onu yönetmektir. Verileri işleme ve bilgiye dönüştürme yeteneği son on yılda önemli ölçüde artmıştır. Kuruma faydalı bilgiler sağlayabilecek doğru verilerin bulunması, geleceğe yönelik tahminler yapılmasına, stratejilerin belirlenmesine ve fırsatlardan yararlanılmasına destek olabilir. Bu verileri analiz etmek, veriler arasındaki bağlantıları ve kalıpları belirlemek ve bunlar ışığında karar vermek günümüzde tüm organizasyonlar için en değerli unsurlar olarak görülmektedir. Bugün, İK işlevi yalnızca geçmiş verileri raporlamak ile sınırlı değildir. İK uzmanları, gelecekte ne şekilde strateji oluşturulabileceğini ve neye ihtiyaç duyulabileceğini anlamak için tahmine dayalı analitik için verileri aktif olarak kullanmaktadır. Yapay zeka yöntemlerinin İKY alanında kullanılması ile birçok fonksiyonda etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır. Yapay zeka yöntemlerinin İKY alanına kazandırdığı en önemli fayda, zaman maliyetleri açısından avantaj sağlaması ve süreçlerin daha etkin ve objektif bir şekilde yürütülmesine izin vermesidir. Bu çalışmada yapay zekanın gelişimi, İKY alanında nasıl önem kazandığı ve uygulama alanı bulduğu incelenmektedir. Yapay zeka yöntemlerinin İKY'de hangi süreç ve fonksiyonlarda kullanıldığı, nasıl bir değer yarattığı ve işletmeye nasıl fayda sağladığı üzerinde durulmaktadır. Yapay zekanın farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar olsa da özellikle İKY alanında kullanımı ve faydaları konusunda literatürde boşluklar bulunmaktadır. Bu çalışma, bu alandaki boşluğu kapatmada literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, insan kaynakları yönetimi, İK analitiği, makina öğrenmesi, derin öğrenme