Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hüseyin ELMAS, Burcu ACAR

NO Makale Adı
1641678542 ARNOLD BÖCKLİN'İN RESİMLERİNDE FANTASTİK GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA MELANKOLİK İZDÜŞÜMLER

Bu araştırma Arnold Böcklin'in fantastik ve mitolojik anlatımıyla oluşturduğu eserlerini melankoli kavramı üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Melankoli kavramı, her dönemin kendi gerçekliği içinde, varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Kavram, sanatçıların farklı anlatımlarıyla ve sanatsal çalışmalarıyla izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Araştırmada Arnold Böcklin'in eserlerinin yaratım sürecindeki ilham kaynağı ya da kaynaklarının ne olduğu, melankoliyi eserlerine nasıl ve ne ölçüde yansıttığı incelenmektedir. Bu kapsamda, sanatçının ölüm teması üzerinden ürettiği melankolik eserlerindeki duygu durumları yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Melankoli, fantastik, ruh, Arnold Böcklin