Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuğba GÜNGÖR

NO Makale Adı
1641657113 NEOKLASİSİST SANATÇI JACQUES LOUİS DAVİD’İN ESERLERİNDE KAHRAMANLIK OLGUSU

Bu çalışmada Batı sanatı tarihi içinde Fransız resminin ve Neoklasisizmin önemli temsilcilerinden Jacques Louis David’in yapıtlarında görülen kahramanlık olgusu incelenmiştir. Neoklasik anlayışın temelleri on sekizinci yüzyılın ortalarından önce atılmaya başlanmış, tepkiselliğin nedenini kendinden önceki Barok ve Rokoko’nun aşırı süslemeciliği ve yapaylığı oluşturmuştur. Ortaya çıktığı yüzyılda çeşitli alanlarındaki önemli gelişimler Neoklasisizmin zeminini hazırlamış özellikle arkeolojik alandaki gün yüzüne çıkartılan antik şehirlerin sanatçılar üzerindeki etkileri üslubun temel dayanak noktasını oluşturmuştur. Bu yolla ilkçağın sanatsal nitelikleri ön plana çıkartılmıştır. Antik Yunan ve Roma yapıtları güncellenmiş dünya görüşünün ortaya konulduğu bir versiyon ve yeni bir estetik anlayış olarak varlığını göstermiştir. Resim alanının da içinde bulunduğu birçok sanat dalında etkileri görülmektedir. Antikitenin yarattığı soylu sadelik ve sessiz ihtişam övülerek, teknik bakımdan ışık etkilerinden yalıtılmış, çizgiselliğin ön plana çıktığı berrak ve net eserler ortaya konulmuştur. Düzeni ve sınırlamaları kendine kural edinen bu üslubun en öne çıkan sanatçısı olan David’in eserlerinde rasyonel, ahlaki ve asil ruhlu bir anlayışın ağırbaşlı örnekleri seçilmektedir. Sanatçının üretimlerinde sembolik imajlar anlatımın anlamsal boyutuna katkıda bulunan ögeler olarak görev yapmıştır. Aydınlanma çağının uzantısı olarak Fransız İhtilalinin resmi sanatçısı olan Jacques Louis David’in istikrarlı duruşuyla yeni klasisizmin vatanseverlik, fedakârlık ve kahramanlık idealleri, Romalıların erdem ve cumhuriyet yanlısı özgürlük fikirleriyle oluşan kimliğiyle eklemlenerek özgün ve güncellenmiş estetize formla ortaya konulmuştur. Akımın önemli özelliği olan kahramanlık hikayelerinin aktarımı David’in ellerinde yüksek olgunluk seviyesinde kendine yer edinmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jacques Louis David, Neoklasisizm, kahramanlık