Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 66  2021/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aslı SARI, H. Fatma ŞENER

NO Makale Adı
1641597123 NANOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLİ GİYSİLERİN HASTANE ORTAMINDA KULLANIM DURUMU

Araştırma; nanoteknoloji ürünü antimikrobiyal özellikli giysilerin hastane ortamında kullanım durumunu belirleyerek, koruyucu giysilerin hastane enfeksiyonlarından koruma ve önleme durumunu, koruyucu giysi çeşitlerini, kumaş ve model özelliklerini, koruyucu giysilerin tercih nedenlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Ankara ilinde bulunan hastanelerde çalışan sağlık personelleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İbni Sina Araştırma Uygulama Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışan tesadüfi örneklem yöntemi ile tespit edilen, 174 doktor - hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada anket formundan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında istatistiksel analizleri SPSS programından yararlanılarak yapılmıştır. Her bir maddeye ilişkin sağlık çalışanlarının görüşlerini belirlemek amacıyla sayı (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilmiş ve tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. Sağlık personelinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde; kullanmakta oldukları giysilerin kısmen koruma sağladığını, koruyucu giysilerinde ise kumaş özelliklerinin antibakteriyel, alkol&sıvı itici, hava geçirici, antistatik özelliklere sahip, model özelliği olarak, V yaka, arkadan bağlamalı ve uzun kollu özelliklere sahip olmasını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Koruyucu giysi, enfeksiyon, nanoteknoloji