Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe CANBOLAT

NO Makale Adı
1640609040 PHOEBE CUMMINGS: ÇAMUR, GEÇİCİLİK, PERFORMANS

İngiliz seramik sanatçısı Phoebe Cummings’in seramik çamuru ile şekillendirdiği çalışmaları, geçici ve geri dönüştürülebilir bir yapıdadır. Seramik üretiminde temel bir aşama olan pişirimi gerçekleştirmeyen sanatçı, eserlerini oluşturmada benimsediği bu güncel yaklaşımın seramik sanatına etki ve katkıları açısından ele alınmaya değerdir. Bu çalışma kapsamında sanatçıyı daha iyi anlayabilmek adına; çamur kullanımı, üretim yöntemleri, eserin geçici ve geri dönüştürülebilir olması, performans ile olan bağı ve bir seramik sanatçısı olarak bu anlayışı benimsemesindeki temel etkenler açısından ele alınmıştır. Bu doğrultuda basılı kaynaklar, internet kaynakları, sanatçının web sitesi ve röportajları üzerinden ön araştırma yapıldıktan sonra sanatçı ile iletişime geçilerek çalışma yürütülmüştür. Sanatçı eserlerini davetli sanatçı (art-in-residence) olarak katıldığı müze ve galerilerde gerçekleştirmektedir. Halka açık alanlarda yaptığı çalışmalarda izleyici, sanatçının üretim sürecini izleme imkanına sahip olmaktadır. Bu yanı ile Cummings; atölyesinde üretim yapan sanatçı profilinden, müze ya da galeride üretim yapan sanatçı profiline bir örnektir. Sanatçının bir nevi performansa dönüşen üretim süreci, aynı zamanda eserin geri dönüştürülebilmesi açısından dikkat çekicidir. Cummings’in benimsediği üretim anlayışı, güncel sanatın dinamik yönünün seramik sanatına ve sanatçılarına yansıması olarak değerlendirilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çamur, geçicilik, performans, davetli sanatçı, seramik