Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Melike BAKAR FINDIKCI

NO Makale Adı
1640349785 BİR FARKINDALIK OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Teknolojik gelişmelerle birlikte gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımız değişmiş ve yaşam biçimimiz de değişime uğramıştır. Bu anlamda tüketim, fizyolojik ihtiyaçları karşılamaktan çok psikolojik olarak tatmin olmamızı ve bu yolla dış dünyayla iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Tüketimin altın çağını yaşadığı günümüzde, giydiğimiz kıyafetlerden kullandığımız nesnelere kadar hemen hemen her şeyin bir yedeği bulunmaktadır. Ancak bizim için hayati öneme/önceliğe sahip olan ve yedeği olmayan tek şey ise dünyamızdır. Dünya, insan ve insan faaliyetleri sebebiyle ciddi zararlar görmektedir. Dünyayı yenilemek, etkimizi azaltmak, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı iyileştirmek için daha bilinçli hareket etmemiz gerekmektedir. İklim değişikliği, tür kayıpları, minerallerin çıkartılması ve okyanus plastikleri sorunları, fosil yakıt kullanımı, atık, kirlilik katlanarak büyümekte ve beklenenden daha hızlı bir şekilde etkileri görülmektedir. Bu bağlamda artan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılamak için anlık değil uzun vadeli ve sürekli olabilecek çözümler üretmek gerekmektedir. Karşı karşıya olduğumuz bu büyük tehlike ile başa çıkmak için bireyin, kuruluşların ve devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla mimarlık, mühendislik, tasarım gibi alanlarda sürdürülebilirlik uygulamaları hayati önem taşımaktadır. Bu durumda sadece tasarımı değil, sürdürülebilir tasarımı da hayatın odak noktasına almak bir zorunluluk haline gelmiştir. Daha az kaynakla, daha iyi koşullarda yaşamak için uzun ömürlü sürdürülebilir bir tasarım anlayışına ihtiyaç vardır. Bu araştırmada, öncelikle grafik tasarımcının sürdürülebilirlik adına neler yapabileceği konusu üzerinde durulmuş, daha sonra sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak grafik tasarım alanında üretilen tasarımlara dikkat çekilerek farkındalık yaratılmak istenmiş ve sürdürülebilirlik kültürünü geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada grafik tasarımcının, ürünün tasarım aşamasından tüketiciyle buluşma sürecine kadar doğaya ve çevreye duyarlı malzemeler tercih ederek sürdürülebilirliğe katkı sağlayabildiği görülmüştür. Tasarımcı için sürdürülebilirliğin diğer ayağını bilgilendirme, bilinç oluşturma ve davranış değişikliği yaratma konusu oluşturmaktadır. Tasarımcı yaptığı tasarımlarında sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla posterler, dergi kapakları gibi grafik tasarım ürünlerinden faydalanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilirlik, ambalaj tasarımı