Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 66  2021/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ

NO Makale Adı
1638341580 1250°C’DE GELİŞEN SELADON SIRLARININ ARAŞTIRILMASI

Uzak Doğu seramikleri tarihsel süreçte seramik sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Uzak Doğu’da gerçekleşen teknolojik gelişmeler, verimli kil yataklarının bulunuşu, yüksek derecelere çıkabilen fırın teknolojisi ve sırların keşfi ile seramik alanında büyük değişimler yaşanmıştır. Yaşanılan bu değişimler estetik anlayışın da gelişmesine yol açmış, farklı türde artistik sırların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Uzak Doğu sırlarından Seladon sırları da, seramik sanatçılarının eserlerinde kullandıkları özel bir sır çeşidi olarak artistik sır türleri arasında yerini almıştır. Bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış, ulaşılan mevcut yayınlar ışığında Seladon sırlarının tarihsel süreç içerindeki gelişimi incelenmiştir. Seladon sırlarıyla ilgili araştırmalar yapan ve eserlerinde Seladon sırlarını kullanan sanatçılardan örnekler verilmiştir. Reçetelerin oluşturulması aşamasında Uzak Doğulu çömlekçilerin ilk Seladon harmanlarını oluşturan kül ve kil karışımlarından yararlanılmıştır. Üçlü diyagram yönteminin kullanıldığı araştırmanın ilk kısmında feldspat, kül ve kaolin, ikinci kısmında ise feldspat, mermer ve kaolinden oluşan karışımlar hazırlanmıştır. Seladon sırlarına esas rengini veren demir oksit katkısı ise % 1 olarak belirlenmiştir. Pişirimler Anagama fırınında indirgen atmosferde 1250°C’de 36 saatte gerçekleştirilmiştir. Elde edilen Seladon yeşilleri, reçeteleri, yüzey görünümleri ve karşılaştırmalı sonuçları ile birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Seramik sırı, Seladon sırları, Seladon yeşili, İndirgen atmosfer