Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sezgin ELBAY

NO Makale Adı
1637079751 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİLİM İNSANLARININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Bu araştırma birbirinden bağımsız gibi görünen 2 durumu karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür. Bu çerçevede araştırmada, Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin bilim insanına yönelik görüş ve imajları ile öğrencilerin şu ana kadar maruz kaldıkları sosyal bilgiler ders kitapları (4, 5 ve 6. sınıf) Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesindeki bilim insanı profili karşılaştırılmıştır. Bu nedenle araştırma, doküman analizi ve bütüncül tek durum çalışma yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, ölçüt durum örnekleme yöntemine göre belirlenen yaşları 11-12 arasında değişen 27 öğrenci (kadın=14, %52; erkek=13, %48); ayrıca sosyal bilgiler ders kitapları (4, 5 ve 6. sınıf) Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesi oluşturmuştur. Veriler; açık uçlu anket, çizim ve bilim insanı belirleme formları aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde doküman ve betimsel analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin bilim insanına yönelik görüş ve imajları ile Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinde yer alan bilim insanı profilinin büyük oranda örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda Sosyal Bilgiler ders kitaplarında “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında fen, matematik/tıp alanında çalışan bilim insanlarının yanı sıra sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarına da yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretimi, bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanı, bilim insanlarının özellikleri