Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gökçen KARA

NO Makale Adı
1636726821 JHUMPA LAHIRI'NİN ADAŞ İSİMLİ ROMANINDA SÖMÜRGE SONRASI GÖÇMEN KİMLİĞİ

Sömürge sonrası dönem, sömürge devletlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge politikalarını gizlice farklı şekillerde sürdürdükleri bir dönemdir. Jhumpa Lahiri'nin Adaş isimli romanı, tanıdıkları her şeyden uzakta bir hayat kurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Bengalli bir çiftin yaşam zorluklarını ele almaktadır. Romanda kültürel kimlik, köksüzlük, gelenek ve aile beklentileri kavramları ele alınmaktadır. Ayrıca hafıza, nostalji, kayıp ve özlem bu romanda ele alınan temalardan bazılarıdır. Ashoke ve Ashima, birinci kuşak göçmenler, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye göç ederler, ancak geçmişleri onların peşini bırakmaz ve onlara kökenlerini hatırlatır. Öte yandan, onlardan farklı olarak bu ailenin çocukları Hindistan ile bağ kuramazlar, ancak ait olmak istedikleri Amerika’da bir vatandaş olarak da kabul görmezler. Yani romandaki kimlik bunalımı birinci ve ikinci kuşak göçmenlerde farklı şekillerde kendini göstermektedir. Bu makalenin amacı, modern kültürel söylemde sunulan karmaşık kültürel etkileşimleri ve kimlik krizlerini incelemektir. Bu makale, Amerikan yaşam tarzının sözde çekiciliğini ve iki ayrı kültür arasındaki çekişmeyi karşılaştırmalı bir mercekle incelemeye çalışmaktadır. Ayrıca bu makale, birinci ve ikinci kuşak göçmenlerin karşılaştığı kimlik ve kültürel çatışma sorunlarını ele almaya çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler: kimlik, sömürgecilik sonrası, göçmenlik sorunu, kuşak çatışması, Adaş