Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Halit ALKAN

NO Makale Adı
1635731661 A LIBERAL FEMINIST APPROACH TO CHARLOTTE PERKINS GILMAN’S THE YELLOW WALLPAPER

Ataerkil toplum, kadınların erkeklere tabi olması ve özel alanda hapsedilmesi için sadece erkeklere yasal haklar ve ekonomik güç verir. Sadece eş ve anne rolü verilen kadınlar özgürlük ve yasal haklar talep etmeye başlayınca feminizmin temeli atılmış olur. Bu çalışma, liberal feminist yaklaşımını Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper (1892) eserine uygulayarak ayrı alanların ataerkil ideolojisi açısından toplumsal cinsiyet rollerini analiz eder.
Bir bebek dünyaya getirdikten sonra anlatıcıya, doktor olan kocası John tarafından histeri teşhisi konur. Ayrıca kendisine izole edilmiş bir evin çatı katında üç ay süreyle bir ‘yatak istirahati’ reçete edilir. ‘Yatak istirahati’, onun sarı duvar kağıdı takıntısına neden olur ve düşünmenin sınırlılığı ve kadının özel alanda bilincini yükseltmesinin kısıtlanması nedeniyle onu yavaş yavaş delirtir. Bir odaya hapsolmak hayal kırıklığı, delilik ve intihar gibi çok büyük riskler taşır. On dokuzuncu yüzyılın ataerkil toplumunun eril bilimi, kadının entelektüel ve kamusal alana katılımını sınırlamak için ‘evdeki meleği’, ‘yatak istirahati’ adı altında ‘tavan arasındaki deliye’ dönüştürür. Gilman, bir kadının ancak yaşamının maddi koşulları kökten değiştirilirse ve özel alan ile kamusal alan arasında diyalektik bir hareket kurulursa kendini özgürleştirebileceğini öne sürer.

Anahtar Kelimeler: Liberal feminizm, kadının konumu, ayrı alanlar, Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper