Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Leyla ÖNEN

NO Makale Adı
1632045302 1990 SONRASI TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ SOSYO KÜLTÜREL İLİŞKİLER

1990 yılı sonrasında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'da doğal gaz ve petrolün işletilmesi yönünde dünya devletleri birbirleriyle rekabete girmiş ve birçok proje imzalanmıştır. Bu projelerde Türkiye de stratejik ortak olarak yer almıştır. Bu anlamda ortak tarihe ve değerlere sahip iki ülke olan Azerbaycan-Türkiye siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ilişkileri hızla gelişmeye başlamıştır. Çalışmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada 1990-2020 yılları arasındaki ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerin ele alınması amaçlanmıştır. 1970 ile 1990 yılı arasındaki ilişkilere kısaca değinilmiş ve Azerbaycan'ın 1990 sonrası bağımsızlığını kazanmasıyla ekonomik, siyasal ve kültürel, sanatsal bilgiler irdelenmiştir. Aynı zamanda siyasî, tarihi, ekonomik ve kültürel olaylar araştırılmıştır. Çalışmada Azerbaycan Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişim süreci değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Azerbaycan ile Türkiye arasındaki temel ekonomik ve siyasî faktörler kültürel ilişkilerin gelişimi doğrultusunda incelenmiştir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik, siyasal ve diplomatik ilişkilere aynı başlık altında yer verilmiştir. Çalışmada Türkiye ve Azerbaycan arasında kurulan sosyo-kültürel ve sanatsal ilişkiler ele alınmıştır. Aynı zamanda çalışmada bağımsızlık sonrasında imzalanan anlaşmalara değinilerek, iki ülke arasında yaşanan ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal gelişmelerin etkisi ile yeni düzlemdeki ilişkiler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, kültür, sanat, siyaset, ekonomi