Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 62  2021/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semih BÜYÜKKOL

NO Makale Adı
1630679251 TÜRK RESİM SANATINDA ÇOBAN TEMASI

İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan çobanlık, usta-çırak ilişkisine dayalı olarak öğrenilen ve yapılan, kırsal kesimde büyüyen kişilerin, çocukluktan itibaren görüp, duyduğu ve az, çok konu hakkında bilgi sahibi olduğu bir meslek olmuştur. Hayvan sürülerinin otlatılması, sulanması, bir araya toplanması, otlatılacağı ve yatırılacağı yerlerin seçilmesi çobanın bilgi, irade ve deneyimi ile bağlantılı olmuş ve bundan dolayı da Türk kültüründe önemli bir meslek olarak görülmüştür. Kültürel zenginlikler, gelenek ve görenekler bir toplumun varoluşunu, belleğini oluşturan, insanlar arasında bağ kuran önemli unsurlardır. Kültürel zenginlikleri oluşturan bu unsurlardan biri de geleneksel mesleklerdir. Türk resim sanatı tarihine bakıldığında kültürel zenginliklerden, gelenek ve göreneklerden, geleneksel mesleklerden sıkça yararlanıldığı görülmektedir. Geleneksel meslekler içerisinde önemli bir yer teşkil eden çobanlık mesleğinin, resim, roman, şiir gibi birçok sanat dallarında konu olarak ele alınıp, Türk resim sanatının her döneminde sanatçılar tarafından farklı tarzlarda yorumlandığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı; Türk kültüründe ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan çobanlık mesleğinin önemini açıklayarak, çobanlık temasına yer veren Türk resim sanatçılarının eserlerini estetik açıdan analiz etmek ve Türk resim sanatına ne şekilde yansıdığını göstermektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında literatür tarama ve eser incelemesi yapılmıştır. Türk resim sanatının farklı dönemlerinde yaşamış sanatçıların eserleri incelenerek, analiz edilmiş ve sonuca gidilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çoban, türk resim sanatı, sanat, resim