Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuğba GÜNGÖR

NO Makale Adı
1627994936 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE GÖRSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Görsel kültür çağında, daha önce eşine rastlanmayan bir ivmeyle değişen yaşam biçimlerinin dinamikleri; iletişim, estetik, görsel sanatlar, sanat tarihi, sanat eğitimi gibi birçok alanı etkilemektedir. Bireyin bilinçli veya bilinçdışı olarak müdahil olduğu bir sürecin getirisi olarak gelişen yaşayış biçimlerinde görsel kültür; disiplinler arası bir alanı temsil etmekte ve kültürün, görsel unsurlarla bağlantısına atıfta bulunmaktadır. Yaşanılan çağın gereklerine rasyonalist bir yanıt verecek olan görsel sanatlar eğitimi vasıtasıyla birey için yaşamsal deneyimlerini artıracak optimum fayda sağlayan etkinlikler organize edilebilmektedir. Bireyin topluma entegrasyonunda ve yaşama uyumsanmasında eğitimin rolü büyüktür ve bu durumda sanat eğitiminde görsel kültür tabanlı bir yaklaşımın öncelenmesi değer kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar eğitimi, kültür, görsel kültür, görsel kültür eğitimi