Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Saadet Pınar İÇEMER, Tuğrul Emre FEYZOĞLU

NO Makale Adı
1627636261 İÇ MEKAN TASARIMINDA MODÜLER SERAMİK SEPARASYONLAR

Neolitik dünyadan bugüne değişim gösteren endüstriyel dünya ve uygulama yöntemlerindeki çeşitliliğin çoğalması ile seramiğin sınırları içine aldığı konularda koşullara paralellik göstererek artmıştır. Tarihi buluntu ve gösterge niteliği taşıyanlar, plastik sanatlar ve sanayi üretimi seramikler olmak üzere üç ana gruba ayırmak mümkündür. Birbirinden farklı alanlar olarak kabul edilseler de mimarlık ve seramik yakın diyalog içerisindedirl. Seramikte yapı malzemesi olarak ilk kez kerpiç ile başlayan kullanım, mimarlığın birçok bileşeninde varlık göstererek günümüzde de devam etmektedir. Yarar/performans yüzdesi yüksek özellikleri sayesinde tercih edilen seramiğin yapı elemanı olmasının yanı sıra salt bir kreasyon ve sanat değeri kazandırabilmesi mimari açıdan az rastlanan ve kıymetli bir durumdur. Mimaride çağdaş mekan örgütlenmesinde insan etkisi önem arz etmektedir. Tasarım problemine kullanıcı gereksinimleri somut ve soyut olarak dahil edildiğinde, modülerlik ve estetik kavramları karşımıza çıkmaktadır. Donatı elemanlarının modüler olarak tasarlanması, pratik edilecek mekana göre birim sayısında değişikliği mümkün kılarak esnek tasarıma imkan sunmaktadır, bu da separasyon çalışmaları ile uyuşmaktadır. Seramik birimlerden meydana getirilen mekan bölücüler için öncelikle gözetilen, tasarımın işlev olarak gerekeni karşılarken beraberinde bir parçası olduğu mekana estetik değer kazandırmasıdır. Bu çalışmada; sanayi ve sanat alanlarında yetkin bir malzeme olan seramiğin, mimari ile ilişkisi yapı kabuğu ve mekan bölücü örnekler üzerinden incelenerek, farklı disiplinlerin ortak çalışması sonucunda nitelikli ve özgün yapı ve mekan düzenlemelerinin mümkün olduğu vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seramik, mekan bölücüler, modüler