Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tilbe BAŞPINAR, Semih SORAN, Selin KARAKÖSE

NO Makale Adı
1625752534 DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM DOYUMUNUN ARACI ROLÜ

Bu çalışmanın amacı uçuş kabin ekibinin duygusal emek davranışları ve depresyon düzeylerine yaşam doyumunun aracı rolünü araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 23-45 yaş aralığındaki (Ort=28.75, SS=4.63), 222 (183 kadın, 39 erkek) kabin memurları oluşturmaktadır. Duygusal emek davranışları alt boyutları yüzeysel rol yapma davranışı, derinden rol yapma davranışı ve doğal (samimi) duygular ile depresyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü üç farklı model oluşturularak PROCESS (Model 4) ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonunda duygusal emek davranışının tüm alt boyutları ile depresyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı etki rolü olduğu bulunmuştur. Bulgular, depresyona ilişkin faktörler değerlendirilirken, duygusal emek kavramının ve yaşam doyumunun göz önüne alınmasına işaret etmektedir. Özellikle duygusal emeğin yoğun bir şekilde sergilendiği havacılık ve benzer hizmet sektörlerinde yaşam doyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, duygusal emek davranışları, yaşam doyumu, depresyon, uçuş kabin ekibi