Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 62  2021/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa KINIK, Güllü YAKAR, Asım TOPAKLI

NO Makale Adı
1625652868 GRAFİK TASARIMCI YETERLİKLERİNE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Grafik tasarım, teknolojik alanlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak sürekli büyüyen, gelişen ve piyasada talep oranı genişleyen bir disiplindir. Sektörde yaşanan bu büyüme ve hızlı gelişme tasarım açısından bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Sektörde çalışan grafik tasarımcıların, ajans yöneticilerinin ve reklam verenlerin talepleriyle ilgili pek çok sorunlar yaşadıkları bilinmekte ve bu sorunların bazı durumlarda yeterlik bağlamlı değerlendirildiği görülmektedir. Bu araştırmada, reklam ajansı yöneticilerinin, Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarım Programlarından mezun tasarımcıların, mesleki yeterliklerine ilişkin görüşlerinin derlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu bakımdan araştırma genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Ankara ilinde reklam sektöründe hizmet veren 58 reklam ajansının yöneticilerine araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 15 soruluk bir anket uygulanmıştır, anket sonucunda elde edilen veriler neticesinde bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; reklam ajansı yöneticilerinin Meslek Yüksekokullarının grafik tasarım bölümü mezunlarını, mesleki açıdan birçok yönden yetersiz bulduklarına işaret etmektedirler. Bu araştırma, ilgili eğitim kurumlarının sektör taleplerini analiz etmeleri, yaşanan sıkıntılara çözüm üretebilecek yeni program önerileri getirebilmeleri açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, meslek yüksekokulu, reklam ajansı, mesleki yeterlilik