Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 62  2021/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sibel ALMELEK İŞMAN

NO Makale Adı
1624711971 20. YÜZYIL BATI SANATINDA ANTİK YUNAN HEYKELİNİN İZLERİ

Antik Yunan sanatı ve kültürü, asırlar boyunca Batı uygarlığı için önemli bir rehber olagelmiştir. Yunan felsefesi, edebiyatı ve mitolojisinin yanı sıra sanatı ve mimarisi, özellikle Rönesans ve Yeni Klasikçilik dönemlerindeki sanatçıların üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Antik Yunan heykelinin 20. yüzyılın batılı ressam, heykeltıraş ve performans sanatçılarına ilham kaynağı olduğunu görmek ilginçtir. Bu araştırma, dört heykelin -Apollo Belvedere, Milo Venüsü, Semadirekli Nike ve Uyuyan Ariadne- değişik üsluplarda çalışan sanatçıların imgelemindeki görsel temsillerine odaklanacaktır. Adı geçen heykellerin tasvirleri ve onlara katılan yeni ve farklı yorumlar, bu betimsel araştırmanın konusu olmuştur. 20. yüzyıl sanatındaki yaratımlar, antik Yunan heykelinin izlerini bulmak amacıyla taranmıştır. Klasik ve Hellenistik dönemlerin bu ebedî örnekleri, 20. yüzyıl sanat dünyasının antik Yunan heykeline duyduğu hayranlık ve saygı sayesinde, yeni anlamlar ve taze yaşamlar kazanmıştır. Klasik ve çağdaş imgeleri yan yana getirerek, sanatçıların akılda kalıcı ve düşündürücü eserler yarattığı sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Antik Yunan heykeli, 20. yüzyıl, Batı sanatı