Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülhan Gökçe CERAN YILDIRIM

NO Makale Adı
1617532648 BAĞIMLILIK OLGUSU: OYUN BAĞIMLILIĞINDA PSİKODİNAMİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

Davranışsal bağımlılık kavramı, madde kullanım bağımlılığı dışında, bireyin dürtüsel biçimde tekrar ettiği eylemlerle tanımlanmaktadır ve psikoloji alanında nispeten yeni önem kazanan problemlerden biri haline gelmiştir. Kumar bağımlılığı ile benzer tanı ölçütlerine sahip olan oyun bağımlılığı, davranışsal bağımlılık alanlarından biridir ve bu alanın sebeplerinden biri olan erken dönem nesne ilişkileri ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte yaş grubu farketmeksizin bireyleri etkisi altına alan oyun bağımlılığı, erken dönem başarısız nesne ilişkileri ile açıklanmaktadır. Oyunun yetişkin yaşamındaki önemi söz konusu olduğunda, çalışmaya fantezi kavramı da dahil edilmiştir. Genel itibariyle bu çalışmada, bireylerin sanal dünyanın kontrol edilebilir derinlikli ve renkli yönlerine duydukları karşı konulamaz ihtiyaçları, bireylerin geçmiş yaşam örüntüleri, ego işlevleri, kendilik ve nesne tasarımları bağlamında açıklanmaya çalışılmış ve davranışsal bağımlılıkların klinik görünümleri ve bunlarla çalışırken kullanılan psikodinamik yaklaşımların önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, bağımlılığın psikodinamik yönleri, fantezi