Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emine Nur YILMAZ ARIKAN

NO Makale Adı
1617306485 OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE KADIN İMGESİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde yaşamış olan ressam Osman Hamdi Bey başarılı bir ressam, heykeltıraş, arkeolog, sanat tarihçi, eğitimci ve devlet adamıdır. Türk resminin erken devir modernleşme adımlarını atmıştır. Türk sanatı ve kültürüne katkıları yadsınamaz. Osman Hamdi Bey, Türkiye’deki önemli tarihi yapıları konu alarak yaptığı, oryantalist tarzda resimlerle Doğu’yu en doğru şekilde anlatmaya çalışmış, Batı’nın Doğu üzerindeki ön yargılarını kırmaya çalışmıştır. Eserlerinde özellikle Doğu’nun ihtişamına yer vermiştir. Sanatçı, resimlerinde genellikle camilere, türbelere ve köşklere yer vermiştir. Figür çalışmalarında ise kadını kullanarak gündelik ve sosyal hayatta kadını yüceltmiştir. Kadının toplum içindeki yerini vurgulamaya çalışmıştır. Kullandığı kadın figürlerinde eşini ve kızını model olarak kullanmıştır. Bu çalışmada Osman Hamdi Beyin kadın temalı çalışmalarından dört tanesi gösterge bilimsel analiz yoluyla incelenerek resimlerde kullanılan dil, konu ve üslup birliği tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Osman Hamdi Bey, resim sanatı, kadın imgesi, Oryantalizm