Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ziya İNCE

NO Makale Adı
1614534838 MÜZELERİN COĞRAFYA EĞİTİMİNE KATKISI: İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

Günümüzde gelişen bilgi teknolojisi ile eğitim ve öğretim faaliyetleri; derslerde farklı öğrenme tekniklerine, farklı eğitim araçlarına ve farklı öğrenme ortamlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Çağdaş toplumlarda tarım alanları, tarihi ve kültürel alanlar ve müzeler de okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılmaktadır. Farklı coğrafyalarda ve zamanlarda yaşamış medeniyetlerin meydana getirdiği kültürel değerlerin özenle toplanmış parçalarının bir arada sergilendiği alan olarak ifade edilen müzelerin, günümüz toplumlarının geçmişi anlamasında önemli bir yeri vardır. Bu açıdan, Cumhuriyet döneminde yetişen önemli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çabalarıyla kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İslam Bilim Tarihi çalışmalarının genç nesillere tanıtılması açısında önemli bir yapıdır. 2008 yılında açılışı gerçekleşen müze, iki kattan oluşmakta ve içinde Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik-Geometri, Şehircilik, Mimari, Optik ve Coğrafya ile ilgili bölümler yer almaktadır. Çalışmanın temelini “müzelerin coğrafya eğitimine katkısı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya bilimini ve tarihini anlamalarına etkisini görmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öğrencilere uzman görüşü alınarak oluşturulmuş sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile sorular yöneltilmiştir. Görüşmede verilen cevaplar kategorize edilerek yorumlanmıştır. Verilen cevaplar neticesinde İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde yer alan coğrafya ve coğrafya eğitimi konusunda geçmişten günümüze ışık tutan aydınlatıcı eserler ve bilgilerin olduğu, ortaöğretim seviyesinde öğrencilerin coğrafya bilim tarihine bakışını olumlu yönde değiştirdiği, coğrafya bilimi ile alakalı milli, manevi ve kültürel değerlerin pekişmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, Okul dışı eğitim, Müze, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin