Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erol YÜKSEL

NO Makale Adı
1612823076 27 MAYIS ASKERÎ MÜDAHALESİNİN MEŞRUÎYETİ VE MEŞRULUK KAZANDIRMA POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada 27 Mayıs askerî müdahalesinin öncesi ve sonrasında meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, müdahaleyi geçekleştirenler ve toplumun farklı kesimleri ile kamuoyunun müdahaleyi meşru bir zemine oturtmaya yönelik politik, siyasi ve hukuki adımlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 27 Mayıs müdahalesinin gerçekleşmesinden hemen sonra Demokrat Parti iktidarının son dönemindeki birçok uygulama, müdahalenin haklılığına katkı sunmaya dönük Türk kamuoyunda bir propagandaya dönüşmüştür. Bu aşamadan sonra askerî müdahalede bulunanlar, müdahaleyi ihtilal zeminine oturmak için siyasi ve hukuki adımlar atmıştır. Aslında bu durum askerî müdahaleye meşruluk kazandırma politikalarından başka bir şey değildir. Bu bakış açısıyla çalışmada, 27 Mayıs hadisesini gerçekleştirenlerin müdahaleyi uygun şekilde meşruluk temellerine oturtmak için attıkları adımlar, basın, telif ve tetkik eserler, hatıratlar ve arşiv belgeleri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs, Meşruluk, Askerî Müdahale, MBK