Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Oya AŞAN YÜKSEL

NO Makale Adı
1611008917 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA ÇİNİ ÜRETİMLERİNDE ODUN YAKITLI FIRINLAR

Güçlü bir seramik geleneğine sahip Kütahya, hem tarihsel hem de ekonomik açıdan önemli bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel Kütahya çinisi 14. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen dikkat çekici özgün üretimi ile diğer üretimlerden ayrılmaktadır. Çini sanatının tarihsel ve turistik olarak bir şehre ekonomik kaynak oluşturması ve halkına önemli bir geçim kaynağı oluşturması örneği Kütahya ile adeta özdeşleşmektedir. Kütahya çini üretimi tamamen el sanatına dayalıdır. Bu durum hem yurtiçi hem de yurtdışı bağlantılarla bu sanatın kendine özgü bir üslupla hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomik açıdan çok önemli bir değer olarak anılmasına sebep olmaktadır. Geleneksel Kütahya çinisinin desen, form tasarım ve üretimlerinin geleneğe uygun olarak yapılması, bu eşsiz geleneği doğru temsil edebilecek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada Kütahya çiniciliğinde unutulmaya yüz tutmuş çini pişiriminde kullanılan odun yakıtlı fırınlarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve geçmişten günümüze geleneksel çini üretiminde kullanılan odun yakıtlı fırınların unutulmuş değerlerinin gün yüzüne çıkartılarak, teknik açıdan kapsamlı bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca geleneksel Kütahya çini üretiminde kullanılan odun yakıtlı fırınların üretimdeki yeri ve öneminin yanı sıra günümüze kadar olan süreçteki değişimi ve kaybolan değerlerinin Kütahya çinisi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kütahya Çinisi, geleneksel çini üretim yöntemleri, odun yakıtlı geleneksel çini fırınları