Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Burhan SAYILIR

NO Makale Adı
1608022055 30. PİYADE ALAYI’NIN ÇANAKKALE HAREKÂTI VE ŞAHİNDERE SARGIYERİ’NDE MEDFUN MÜLAZIM-I SANİ MUSTAFA EFENDİ’NİN ŞEHADETİ

30. Piyade Alayı üç piyade taburundan oluşmaktaydı ve Sina Cephesi’nde Süveyş Kanalı harekâtından dönüşte 10. Tümen ile birlikte Edirne ve dolaylarında ordugâh eğitimi ile meşguldü. Alay’ın kuvveti, 53 subay, 3.319 er, 3.128 tüfek ve 403 hayvandan ibaretti. 10. Tümen komutanı Alman Albay Bruno von Trommer, Kurmay Başkanı Yüzbaşı Filibeli Rüştü, 28. Piyade Alay Komutanı Binbaşı Hunger/Hunker, 29. Piyade Alay Komutanı Binbaşı Abdulkadir,30. Piyade Alay Komutanı Binbaşı Ahmet Rıza, Topçu Alay Komutanı Yarbay Ahmet Necati idi. Alay Çanakkale cephesine gitme emri alınca 1 Temmuz 1915’te Çanakkale’ye hareket etti. 20 Temmuz 1915’te 30. Alay Soğanlıdere’ye geldi ve istirahat geçti. Ardından Zığındere bölgesinde 33. Piyade Alayı ile değiştirildi. Zığındere’de İtilaf kuvvetlerinin oldukça güçlü şekilde tahkim ettikleri bölgede insanüstü gayretle çarpıştı. Eylül ayındaki çarpışmaları ciddi bir lağım muharebesi ve bomba atışlarının yaşandığı dönem olmuştur. 30. Alay’ın bombacı subaylarından Teğmeni Mustafa Efendi, çarpışmalar sırasında düşman siperlerine yeni bir bomba atmak isterken, bombanın elinde patlaması sonucu 18 Eylül 1915’te yaraladı. Ardından yaralı olarak getirildiği Şahindere Seyyar Hastanesi’nde şehit olmuştur. Bu çalışmada bu olay incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mülazım-ı Sani Mustafa Efendi, 30. Piyade Alayı, Çanakkale Savaşı, Zığındere, Şahindere Sargıyeri Şehitliği