Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duygu SABANCILAR IŞTIN

NO Makale Adı
1606998488 HAZIR NESNEDEN SANAT NESNESİNE: SAAT

Bu makalede; zaman kavramını, bir hazır nesne olan “saat” ile ele alan sanatçıların çalışmaları üzerinden, hazır nesnenin sanat nesnesine dönüşümü incelenecektir. Makale kapsamında Marcel Duchamp’tan kavramsal sanata, kavramsal sanattan günümüze saat ve zaman kavramının dönüşümü ele alınarak; hazır nesne olan saatin toplumsal ve kültürel göstergelerle birlikte nasıl temsil edildiği ve neyi temsil ettiği üzerine odaklanılacaktır. Bu makalede; sergi ve eser incelemeleri, söyleşiler ve kaynak taramaları ile nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde; Joseph Kosuth, Felix Gozalez-Torres, Cengiz Çekil ve Gülçin Aksoy’un çalışmaları üzerinden hazır nesnenin bir sanat nesnesine nasıl dönüştürüldüğü anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: hazır nesne, zaman, saat, kavramsal sanat, güncel sanat