Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve ERSAN, Zeynep AVŞAR

NO Makale Adı
1606216299 SAĞLIK BAKANLIĞININ COVİD-19 SALGININA İLİŞKİN HAZIRLADIĞI KAMU SPOTLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yayınladığı kamu spotları göstergebilimsel açıdan incelenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vakanın ortaya çıkışının duyurulduğu 11 Mart 2020 tarihini takiben hazırlanan ilk üç kamu spotu araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Kamu spotlarının temel anlamsal (düzanlam) düzeyinin ötesinde taşıdığı mesajlara ilişkin veri toplama amacı güden çalışma göstergebilimsel yaklaşımla çözümlenmiştir. Ortaya çıkan sonuç, Sağlık Bakanlığının teşvik edici ve önleyici mesajları duygusal ve rasyonel kodlama aracılığıyla kamuya sunduğu, bununla bilgi verme, farkındalık yaratma, tutum ve davranış geliştirme amacı taşıdığı yönündedir. Alanında uzman kişi ve fenomen haline gelmiş dizi oyuncularının kullanımıyla da desteklenen kamu spotları temelanlamsal düzeyde inanılırlık, güvenilirlik ve inandırıcılık temaları üzerine kuruludur. Bu kaynakların mesleği ve geçmişi, görüşlerine saygı gösterme olasılığını artırma amacı taşımaktadır. Ulaşılan bulgular itibariyle “Sağlık Bakanlığının Koronavirüs (Covid-19) Salgınına İlişkin Hazırladığı Kamu Spotları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz” başlıklı bu çalışma, hedef kitlenin birden çok duygusuna hitap eden kamu spotlarının daha ikna edici olabileceğine ilişkin yürütülen tartışmalara doğrulayıcı paradigma üzerinden katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs (Covid-19), kamu spotu, göstergebilimsel analiz