Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Hakan MAZLUM

NO Makale Adı
1605873055 BASILI YAYINCILIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARINA YANSIMASI


Son zamanlarda teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber hayatımıza dahil olan yeni kavramlardan biri de dijital yayıncılıktır. Dijital içerikli materyallerin çeşitlenmesi, içeriklerin farklı platformlarda üretilmesini sağlamış, yeni iletişim ortamlarının oluşmasına olanak tanımıştır. Dijital okuryazarlığın önem kazandığı günümüzde mobil yayıncılık olarak karşımıza çıkan bu yeni iletişim ortamı kullanıcılara yüksek kalitedeki görüntüler, sesler, hareketli grafikler, erişebilirlik, etkileşim gibi imkan sunmasının yanı sıra taşınabilirliği, erişilebilirliği, yüksek çözünürlüklü ekranları ve bilgisayar özelliklerinin telekominasyon sistemleri ile desteklenerek her an internet erişiminin sağlaması bakımından mobil yayıncılık için hazırlanan yayın ve içerikler önem arz etmektedir. Bu araştırmada dijital yayıncılığın mobil cihazlara yansıması konusu çerçevesinde, yayıncılık sektöründeki dijitalleşme ile gelen yenilikler, yayıncılığın günümüzde ulaştığı konumu ve boyutları ve mobil yayıncılık arasındaki etkileşim konu olarak ele alınmıştır. Yayıncılık sektörü ve yayıncılık sektöründeki değişimin en somut biçimde görünürlük kazandığı dijital yayıncılık ve mobil iletişim bu nedenle çalışmanın ana ekseninde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yayıncılık, dijital yayıncılık, mobil yayıncılık, mobil cihazlar, mobil içerik