Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim ÇOBAN

NO Makale Adı
1605835541 GERÇEKLİĞİ DOĞA İLE BÜTÜNLEŞTİREN BİR SANATÇI: HAMZA İNANÇ

Hamza İnanç’ın sanatı 1947-1965 Türkiye'de ve Paris'te yaptığı figüratif anlayıştaki resimleri 1965-1973 yılları arasında dramatik soyut anlayışla yaptığı resimleri 1973 sonrası dönemi olarak değerlendirilebilir. Sanatçının, kendi imgelemlerinin yorumu olan peyzaj türündeki resim tarzı değişmemiştir. Soyutlama döneminde dahi, gizli bir doğa kokusu sezinlenebilmektedir. Resimlerinde belli bir zaman kesitinin doğa ve eşya üzerinde bıraktığı anlık izlenimlerden çok, sürekli izlenimin etkisi görülebilir. Eserlerindeki soyutlama güdüsü, izlenimin niteliğini çok büyük ölçüde değiştirmez. Doğadan hareket eden bir resmin, genel yaklaşımlar çerçevesinde doğadan soyutlanabilecek oluşumların en azı ile yetinmiştir. Ancak böyle bir kaygı onu benzer eğilimlerin orta karar işlerinden kesin biçimde ayırmaya da yetmiştir. Hamza İnanç, günümüz resminde de belli ölçülerde sürmekte olan izlenimci duyarlılıktan, ancak bir sanatçının ve doğa gözlemcisinin yararlanabileceği kadar yararlanmıştır. Doğa izlenimlerinin sürekli bir gözlemi içermesi, bu izlenimle aynı düzeyde ve aynı doğrultuda bir çevre tasvirinin resimlere karışmasını sağlamıştır. Sanatçı doğada var olan çirkinlikler, insanlara üzüntü ve karamsarlık veren motifler ve konular yerine, insana haz veren doğadaki saklı güzellikleri ön plana çıkarmayı amaçlamıştır denilebilir. Hamza İnanç, bir bölümü Karadeniz yöresi görünümlerimden bir bölümünü Ankara ve çevresinden oluşturduğu manzara resimlerinde, izlenimciliğin yaşayan yönlerini geliştirmeye çalışmış, çağdaş denebilecek bir izlenimciliğinin olanaklarını araştırmıştır. İzlenimci bir çizgi üzerinde küçük yarımlarla birleşebi1en, ama kişilik kaygılarını temel uğraş yapmaktan geri kalmayan sanatçılarımızdan biri olmuştur. Bu araştırmada, literatür taraması ve nitel araştırma yöntemleri sonrası ortaya çıkan veriler dâhilinde Hamza İnanç’ın resim sanatına verdiği hizmetler incelenmiş, Çağdaş Türk sanatı içindeki yeri araştırılmıştır. Hamza İnanç’ın kendisine özgü anlatım dili ve renk kullanımı yönüyle sanatın orijinal bir dilini yaratmada genç Türk sanatçılarına katkıda bulunacağı düşülmektedir

Anahtar Kelimeler: Hamza İnanç, Çağdaş türk resmi, İzlenimcilik